Informácie

info@microstep-pa.sk

Ekonomické informácie

Elektronická faktúra: efaktura@microstep-pa.sk

MicroStep-PA spol. s r.o.

Nitrianska 1773/120
958 01 Partizánske
Slovensko

MicroStep-PA spol. s r.o. je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19043/R

IČO: 34 12 1510
IČ DPH: SK 2020418939

48.630251 , 18.370090